عده‌ای از بنی‌اسرائیل به دلایلی که در آیات 78 و 79 سوره مبارکه «مائده» ذکر شده است؛ توسط 2 نفر از پیامبران بزرگ الهی لعنت شدند که عده‌ای تبدیل به میمون و عده‌ای دیگر نیز تبدیل به خوک شدند.
این روزها خبری مبنی بر حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در عرصه رقابت انتخاباتی در شهرستان نهاوند دهن به دهن پیچیده شده است….
ازدواج همجنس‌گرایان در انگلستان و ولز قانونی شد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه با حمایت قاطع از این قانون گفت: «اکنون ما همه برابریم»
این نوع گیاه ها که در کوهها و صحراها خنداب یافت می شوند خاصیت دارویی بسیاری دارند
بازدید از محل اسکان مسافرین نوروزی ودیدار باخانواده محترم سرایدارن انجام شد.