به هدر سایت آموزش و پرورش شهرستان خنداب توجه داشته باشید
نماینده مردم مشهد اظهار کرد: آرامش سردار سلیمانی در میدان های نبرد به دلیل ارتباطی است که با خدا دارد؛ نماز اول وقت در میدان نبرد نشان از اعتقاد و ایمان قوی دارد، فردی که با خدا ارتباط داشته باشد آرامش هم دارد، " الا بذکر الله تطمئن القلوب "را به عینه می توان در چهره سردار سلیمانی دید.
یادواره 25 شهید روستای استوه در شهرستان خنداب برگزار شد.
خانواده در تمام فرهنگ ها کانون شکل گيري هويت فرد است هيچ فردي جدا از خانواده اش قابل تعريف نيست.کانون مقدس خانواده بهترين مکان براي تربيت جسم و روان است .
شانزدهمین مانور سراسری زلزله در مدارس شهرستان برگزار شد