پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس صبح امروز بر روی دوش مردم خنداب تشییع شد.

امام جمعه شهر جاورسیان گفت: کشور ما نیازمند وحدت و یک پارچگی است، شهدا در یک صف واحد در خط رهبری حرکت کردند و ما هم باید از آنها الگو بگیریم و در مقابل دشمن متحدانه بایستیم.