دولت در سال گذشته در تنظیم بازار و کنترل قیمت افسارگسیخته قیمت‌ اجناس و کالاها عملکرد خوبی به نمایش نگذاشت.
فراموش کردن نام افراد برای بسیاری از افراد پیش می‌آید، بنابراین اگر فقط یکی دوبار نام افراد را فراموش کردید، نیازی نیست به پزشک مراجعه کنید.
شهروندان شیرازی در واقعه سیل دروازه قرآن و منطقه سعدی نه تنها در کمک رسانی سلبریتی ها را غافلگیر کردند بلکه گامی پیش از مسئولان مدیریت شهری برداشتند و پیشگام یاری به سیل زدگان شدند.
در پاره‌ای از موارد، واکنش افکار عمومی و به‌خصوص دولت‌های به‌ظاهر متمدن و پیشرفته نسبت به حوادث جهان اطرافشان، چنان رقت‌آور و غیرقابل باور است که انسان آرزو می‌کند کاش آفریده نمی‌شد تا شاهد این همه بی‌عدالتی و ظلم و جنایت نباشد.