سال جدید را پربارش آغاز کردیم؛ آنقدر پربارش که منجر به سرازیرشدن سیلاب‌های ویرانگری شد که به دنبال آن بسیاری از مردم کشور آواره شدند و خانه‌هایشان از صفر تا ۱۰۰ درصد دچار آسیب و تخریب شد.
سیل همچنان بر اغلب شهرهای پایین دست خوزستان سایه افکنده است و تاکنون بیش از ۱۸۲ روستای در معرض سیل یا سیل زده خوزستان تخلیه شده اند.

امداد رسانی به مناطق سیل زده پلدختر توسط یگانهای سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای مردمی بصورت شبانه روزی ادامه دارد.

تلاش آمریکا برای وارد کردن نام سپاه پاسداران در کنار گروه‌های تروریستی تکلیف FATF و لوایح چهارگانه را مشخص کرد.
سال‌هاست که جای شاکی و متشاکی در نظام ظالمانه بین‌المللی عوض شده است، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران، نظام استکبار از همان ابتدای انقلاب اسلامی تمام توان خود را به کار بست تا با نسبت دادن اتهامات واهی و بی‌اساس، مردم ایران را طبق روال گذشته تحقیر و به زعم خودش نظام اسلامی را تحت فشار قرار دهد.