آن که رتبه و جایگاه شهید را فهمید ،پویایی را سرلوحه هستی خویش قرار داد
یک محقق و پژوهشگر طب سنتی مصرف نوعی شربت را در شکستن سنگ کلیه، رفع استرس و درمان کبدچرب موثر دانست.