معلم کسی است که سیاهی جهل را از دلها می زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازد؛ چنانچه حضرت امام خمینی(ره) هم در این باره فرمود: نقش" معلم" در جامعه همانا نقش انبیاست؛ انبیأ خدا به دلیل هدایت بشر و راهنمایی بندگان خدا آمده بودند، و معلم هم به هدایت و راهنمایی بندگان خدا می‌پردازد.

در درون جریان اصلاحات انسان‌های موجهی هستند که در حوزه رسانه و سیاست با آنان مرتبط هستم، حرف آنان را شنیده‌ام و معتقدم دیگرانی هستند که به این جماعت ظلم می‌کنند.

در گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آمده است که حسین فریدون(برادر رئیس‌جمهور) برای پذیرش در مقطع دکترا، چندین تخلف داشته است و در یک قلم، در کارنامه خود دست برده است.

آیا واقعاً نمی‌توانند یا خدای ناخواسته خودشان آلوده شده‌اند و اراده‌ای برای مقابله با فساد وجود ندارد؟