شهید موحد یک عادتی که داشت پشت بی‌سیم با کد حرف نمی‌زد. یکی از بچه‌ها می‌گفت: دیدم علی پشت بی‌سیم راحت حرف می زند. گفتم: برادر چی میگی؟! با کد صحبت کن. گفت: من موحدم، کد مد هم بیلمیرم.

شاهرخ می‌گفت: زندگی ما توی لجن بود. اما خدا دست ما را گرفت. امام خمینی رو فرستاد تا ما رو آدم کنه. البته بعدا هرچی پول درآوردم به جای اون پول‌ها صدقه دادم.

در شرایط جنگ وقتی یک رزمنده قرار بود برای همسرش نامه‌ای بنویسد باید محکم ظاهر می‌شد و تزلزلی در اراد‌ه‌اش نشان نمی‌داد؛ با مطالعه کتاب یادداشت‌های سوسنگرد می‌توان فهمید که شهید غلامرضا صادق‌زاده از پس این امر به خوبی برآمده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان گفت: بعد از 27 سال با پیدا شدن خانواده شهید ایرج خرم‌جاه، ماه این خانواده عسل شد.
شمار شهدای ایرانی 107 نفرکه با اجساد 47 سرباز عراقی مبادله می شود که هویت شماری از این اجساد شناسایی شده است
قبلي 1 2 3 4 بعدي