عليرضا شاملو درسال ۵۹ برای کار خبری به کردستان رفت و در آنجا به دست گروهک تروريستي منافقين کومله در زندان دوله در کردستان به شهادت رسيد.
تعمیرکاران نوجوان:ما برای پول کار نمی کنیم و می خواهیم کار یاد بگیریم تا استاد کار شویم.
پدر معلم شهید علی یادگاری،در کربلا بودیم که من با چشمان خودم دیدم علی با مادرش کمی زمزمه کرد و رفت.
حسین دری یکی از بذر فروشان سیاری است که نزدیک 10 سال است که در روستاهای شهرستان خنداب بذر فروشی می کند و به شغلش افتخار می کند.
کارآفرین روستایی:اگر دولت از ما حمایت کند تسهیلات ارائه دهد پیشرفت خواهیم کرد
جانباز ی از روستای شهید خنداب:ما هنوز هم گوش به فرمان رهبریم و با کوچکترین ندا آماده جنگیم.
دانش آموزی که با دیدن معلم اول دبستان خود اشک شوق ریخت و روزش را به او تبریک گفت.
مستند تصویری یک روز با مسئولین و دبیران در هفته معلم
حاج ولی الله خلیلی:با توجه به اینکه اینجانب کشاورز  هستم و امرار و معاش خانواده و فرزندان را از این راه با تحمل سختی های فراوانی گذراندم...
روستای ایوند در بخش قره چای شهرستان خنداب واقع شده است که نزدیک به 100 خانوار در این روستا سکونت دارند.