حسین دری یکی از بذر فروشان سیاری است که نزدیک 10 سال است که در روستاهای شهرستان خنداب بذر فروشی می کند و به شغلش افتخار می کند.
کارآفرین روستایی:اگر دولت از ما حمایت کند تسهیلات ارائه دهد پیشرفت خواهیم کرد
جانباز ی از روستای شهید خنداب:ما هنوز هم گوش به فرمان رهبریم و با کوچکترین ندا آماده جنگیم.
دانش آموزی که با دیدن معلم اول دبستان خود اشک شوق ریخت و روزش را به او تبریک گفت.
مستند تصویری یک روز با مسئولین و دبیران در هفته معلم
حاج ولی الله خلیلی:با توجه به اینکه اینجانب کشاورز  هستم و امرار و معاش خانواده و فرزندان را از این راه با تحمل سختی های فراوانی گذراندم...
روستای ایوند در بخش قره چای شهرستان خنداب واقع شده است که نزدیک به 100 خانوار در این روستا سکونت دارند.
استقبال و گرایش مردم نسبت به نان های محلی باعث شده تعداد واحدهای پخت نان محلی در شهر خنداب افزایش یابند
سلیمی گفت:من از اول هم شاگرد نداشتم و در این 50 سال خودم تنها کار می کنم
ابن کارگاه در سال 1382 کار خود را آغاز کرده و اکنون فرصت اشتغال برای 6 نفر ایجاد نموده که بصورت مداوم به کار خود ادامه می دهند.