گر انسان از بصیرت اخلاقی و تعلیم و تربیت متعالی و صحیح برخوردار باشد و واقعاً الهی بار آید و در رأس امور قرار گیرد، می‌تواند جامعه را به سوی کمالات انسانی و الهی سوق دهد.
هندوانه‌ای شبیه کدو در روستای جیلو از توابع بخش مرکزی در هفت کیلومتری مسجد چوبی نیشابور برداشت شد.

یک عکاس حرفه‌ای با هنر خود توانسته است تصاویری ترکیبی را از واقعیت و دنیای مجازی ایجاد کند

زمانی که ماهی‌ بسیار بزرگ در صید ماهی‌گیران گرفتار می‌شود خوشحالی و تعجب آنها را مضاعف می‌سازد.
اصل دستوارت الهی و عمل صالح که باعث رشد ما می‌شود، اعمالی است که مخالف هوای نفس است و اصل وضعیت ما نسبت به پروردگار، صبر و رضایتی است که در رنج‌ها داریم.
قبلي 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 بعدي