بر اثر واژگوني خودروي پرسنل مركز بهداشت خنداب پنج نفر مصدوم و روانه بيمارستان شدند
ستوانیکم پاسدار مجتبی زمانی نژاد به محض دیدن حادثه تصادف توقف کرد و وارد عمل شد
رییس اداره منابع طبیعی خنداب گفت:مشارکت آحاد مردم در کاشت نهال اقدامی به منظور ترویج فرهنگ درختکاری و آشنایی هر چه بیشتر جوانان با فرهنگ حراست و حفاظت از منابع طبیعی است.
فرماندار خنداب تامین نان با کیفیت را امری ضروری دانست و تاکید کرد نظارت و کنترل فعالیت خبازیها در ایام سال جدید بایستی بصورت مداوم انجام پذیرد.
مخالفان برنامه هسته‌ای ایران معتقدند این نیروگاه می‌تواند در صورت آغاز و گسترش فعالیت، پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای تولید کند.
چاره انديشي وارائه راهكارها در اول سال آتی، براي رونق اشتغال واقتصاد در شهرستان خنداب
مهدیه رازگردانی دانش آموزی است در پایه پنجم ابتدایی که تنها درس می خواند.
در این جلسه مقرر شد هرگونه حفاری و کندمان در خنداب با هماهنگی انجام شود
جمع آوری سگ های ولگرد درشهرستان خنداب آغاز خواهد شد
نایب رئیس شورای اسلامی شهر خنداب از بهره برداری زمین چمن طبیعی تا پایان خرداد ماه سال آتی خبر داد