شماری از فعالان شبکه‌‌ ارتباط اجتماعی توئیتر در قبال خبر وفات علی العوضی شیخ بحرینی که در هنگام جونی کعبه را با شنا کردن طواف کرده بود، واکنش نشان دادند.
بررسی قیمت بنزین در سراسر دنیا حاکی از آن است که ایران در جایگاه دوم پس از ونزوئلا از نظر قیمت پایین بنزین قرار دارد؛ به‌طوری که ونزوئلا با ۰.۰۳ سنت، ایران ۰.2 سنت و عربستان ۰.۲۱ سنت در جایگاه اول تا سوم به لحاظ ارزان‌ترین کشورها در قیمت بنزین قیمت دارند.
این رود در 10 سال گذشته به عنوان رودخانه دائمی در نظر گرفته می شد و به طور مستمر آب در آن جریان داشت، چند سالی است که این رود به علت كاهش نزولات آسماني در فصل تابستان خسک می شود.
در دومین همایش دهیاران بخش مرکزی مهمترین مشکلی که مطرح شد کمبود آب در روستاها بود
 روزنامه «عطریاس» استان مرکزی درگزارش خبری به قلم «سروش جاپلقیان » درشماره 524 خود به بررسی وضعیت آب آشامیدنی و چندین معضل بهداشتی و خدماتی دیگر مردم هشت روستای بخش خلوزین خنداب پرداخته است.
 سرپرست منابع آب شهرستان خنداب گفت: ۳حلقه چاه غیرمجاز مسلوب و یک دستگاه حفاری غیر مجاز در خنداب توقیف شد.
‌مشکل کم‌آبی روز به روز در کشور در حال وخیم شدن بوده و در روستاها این شرایط به یک بحران بدل شده است.
در هوای گرم، شدت و سرعت تعریق بدن بیشتر است. بطوریکه در هوای آزاد و نور خورشید، هر فرد ساعتی یک لیتر معادل 4 لیوان آب از دست می‌دهد که این سرعت تعریق در افرادی که تنفس دهانی دارند، بیشتر است.
 در این جلسه به بررسی مشکلات کم آبی روستاهای بخش و همچنین ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه پرداختند

با گرم شدن هوا کم آبی در ۸ روستای شهرستان خنداب نارضایتی های مردمی را برانگیخته است.