سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان خنداب گفت: کتیبه امامزاده محمد مسعود(ع) شهر خنداب با قدمت سیصد ساله از مهم‌ترین آثار تاریخی خنداب است.