امام جمعه شهر جاورسیان گفت: مسئولین می‌بایست با مدیریت قوی و کارآمد، مانع ورود بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیتی شوند که مشابه داخلی دارد تا اقتصاد، تولید و نیروی کار کشور آسیب نبیند.
امام جمعه جاورسیان گفت: اعتماد بیش از حد به آمریکا، نقض خطوط قرمز و گره‌زدن همه‌ مشکلات کشور به برجام یقیناً مورد قبول رهبری و مردم و دلسوزان نظام نبوده است.
امام جمعه جاورسیان گفت:دولتمردان نباید به محض شنیدن انتقاد، سریعا موضع بگیرند و انتقاد را از جانب بازی و رقابت سیاسی ببینند.
امام جمعه جاورسیان گفت: نقض عهد آمریکایی ها در مسأله‌ برجام، برجام را به تجربه‌ بزرگی تبدیل کرد که نشان می دهد آمریکا نه در قضایای خاص ایران بلکه در هیچ مسئله‌ بین المللی و منطقه‌ایی قابل اعتماد برای مذاکره نیست.
امام جمعه جاورسیان گفت: افرادی  که در سایه‌سار نظام جمهوری اسلامی و مدیریت جامعه بر مدار اسلام و ولایت فقیه به حقوق‌های نجومی و ثروت‌های بادآورده و لذت‌های زودگذر مادی گرفتار شدند، موجودات حقیر و پستی هستند که دین،  علم، عقل، مروت و جوانمردی خود را به درهم و دینار فروخته‌اند و بعضاً از این ویژه‌خواری خود دفاع وقیحانه هم می‌کنند.
امام جمعه جاورسیان گفت: غربی ها در مذاکره برجام خلف وعده کردند و تحریم ها را برنداشتند، در داخل نیز تخطی‌هایی از معیارها و خط قرمزهای نظام که مورد تأکید مقام معظم رهبری بود انجام شد که امیدواریم از سر تعمد و خیانت نبوده باشد.
امام جمعه شهر جاورسیان گفت: دشمن قصد دارد مهره های خود را در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار دهد و عناصر نفوذی را در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری وارد کند، کاندیداها و هوادارانشان و مردم در همه حال مقام معظم رهبری را الگو قرار دهند.
امام جمعه جاورسیان گفت: نماینده پستی که با رای ملت به دست می آورد سکوی پیشرفت خود قرار ندهد و مصالح قانونی را فدای مسائل شخصی خود نکند.
امام جمعه شهر جاورسیان گفت: نتایج انتخابات به اندازه تقویت نظام زیر سایه انتخابات اهمیت ندارد، برای تقویت نظام زیر سایه انتخابات باید وحدت نیرو های داخلی انقلاب همچنان حفظ شود، رقابت های انتخاباتی عاری و خالی از هرگونه لشکرکشی و توهین و تهمت باشد.
امام جمعه شهر جاورسیان گفت: همه مسلمانان با هر آیین و مذهب و هر جمعیتی در سراسر ممالک اسلامی روز قدس را با راهپیمایی و تظاهرات گرامی می دارند