امام جمعه موقت شهر خنداب گفت: کش دادن مذاکرات باعث شکستن ابهت ایران اسلامی است، آنها می خواهند این را به همه کشورها نشان دهند که ایران با این عظمت تسلیم ما است.

رئیس حوزه علمیه شهرستان خنداب گفت:متاسفانه در برخی ار مکان ها رعایت نمی کنند،این ایام را که شهادت حضرت زهرا(س) است گرامی نمی دارند
بمناسبت ایام فاطمیه نمایشگاه بیت احزان در روستای ایجان برگزار گردید.