به مناسبت هفته بسیج دانش آموز ،هیات دانش آموزان بسیجی عزاداری خیابانی برگزار کردند