متخصص تغذیه با اشاره به اینکه جوشانده برگ «به» برای درمان بی‌خوابی موثر است، گفت: تقویت قلب، اعصاب، درمان افسردگی و وسواس از خواص «به» محسوب می‌شود.