معاون حمایت از خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در خصوص ساخت مسکن ویژه مددجویان این نهاد در سال گذشته اظهار کرد: در بحث بازسازی، تعمیر و تکمیل، 17 مورد در خنداب انجام گرفته است.