معاونت اشراف فرماندهی معظم کل قوا گفت: حرکت انقلاب اسلامی و رهپویان انقلاب اسلامی یک حرکت جهانی است و محوریت پاسداری از این انقلاب برعهده سپاه است.