کارشناس مسائل بین الملل گفت: بزرگترین فاجعه بشری توسط آمریکا با کشتار مردم ژاپن به وقوع پیوست که تمام اقدامات آمریکا نشان دهنده کارنامه سیاه آمریکا در زمینه حقوق بشر است.

مجموعه آثار کاریکاتوریست محلاتی با موضوع حقوق بشر آمریکایی را ادامه مشاهده می کنید.