هجمه آمدنیوز علیه رئیس قوه قضائیه که رهبر انقلاب وی را شخصیتی برجسته و دارای شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری معرفی کرده اند، مصداقی است از استراتژی "دروغ را آنقدر بزرگ بگویید که کسی نتواند آن را تکذیب کند! "
در حالی که دولتمردان بارها از نقدپذیری و تحمل سخنان مخالف، سخن به میان آورده‌اند اما در عمل راه دیگری را در پیش گرفته‌اند که رسانه ها و شکایت‌های متعدد از آن از جمله این برخوردهاست.
یک بام و دوهوای رسانه‌های اصلاح‌طلب در برخورد با عملکرد دولت‌مردان دولت یازدهم به وضوح قابل مشاهد است، بدین صورت که هرگاه عملکرد دولت به زعم آنان مثبت باشد، مثل برجام دولت را متعلق به خود می‌دانند و هرگاه عملکرد دولت یازدهم در نزد مردم منفی تلقی می‌شود، اصلاح‌طلبان از دولت یازدهم برائت می‌جویند.
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.
مسئول ارتباط با رسانه‌های کاروان طلبگی بازخوانی وقایع فتنه88 گفت: این کاروان پنج‌شنبه و جمعه(3و4دی ماه) با هدف بازخوانی وقایع فتنه 88 از قم راهی تهران می‌شود.
با یک بررسی ساده درباره وظیفه قانونی رئیس‌جمهور مبنی بر شرکت در شوراهای عالی، مشخص می شود از 21 شورایی که آمار آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شده، روحانی در بیش از نیمی از شوراها شرکت نکرده و غیبت داشته است.
در شرایطی که پس از تصویب برجام مردم از دولت انتظار دارند تا به وعده‌های اقتصادی خودش عمل کند و دیگر تحریم‌ها را بهانه کار نکردن قرار ندهد؛ تیم دولت این‌بار تصمیم گرفته است تا منتقدان را بهانه کار نکردن و عمل نکردن به وعده‌های اقتصادی خود قرار دهند.
قبلي 1 2 3 4 5 بعدي