به مناسبت گرامی داشت روز مادر و هفته گرامی داشت مقام زن، از مادران و همسران شهدای بخش قره چای در همایشی با شکوه در سالن جلسات بخشداری قره چای تجلیل شد.
جشن بزرگ کوثر عصر امروز در سالن ورزشی شهدای خنداب برگزار شد.
امام جمعه شهر خنداب تاکید کرد: سعودی ها اشتباه کردند و ضرر آن را خواهند دید، حرکت آنها همانند حرکت صهیونیست ها است، همانطور که غزه بر اسرائیل پیروز شد امروز هم مردم مقاوم یمن پیروز میدان خواهند بود.