مدیر کمیته امداد شهرستان خنداب از جمع‌آوری ۲۵۰ میلیون تومان زکات در ۶ ماه نخست امسال در این شهرستان خبر داد.
امام جمعه شهر جاورسیان گفت: اگر در دل سرزمین‌های عراق و سوریه با دشمن نجنگیم، باید در همدان و تهران در برابر حملات آنها از خود دفاع کنیم.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خنداب گفت: سیصد میلیون تومان زکات در بخش های مختلف در شهرستان جمع آوری شده است.
از کشاورزان و زکات‌پردازان شهرستان خنداب تقدیر شد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی خنداب گفت: دو باب منزل مسکونی مددجویی از محل جمع‌آوری زکات محرومین در روستاهای آقداش و مست‌سفلی احداث شد.
امام جمعه شهر خنداب گفت: پرداخت زکات برای کشاورزان برکات و مشکلی از مشکلات محرومین خواهد برداشت.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خنداب گفت: حدود ۲۸۰ میلیون تومان زکات در بخش های مختلف در شهرستان جمع آوری شده است.
امام جمعه شهر خنداب گفت: در شهرستان خنداب نمونه های بارزی در بحث پرداخت زکات هستند که به لحاظ سرمازدگی و باران شدیدی که بر باغات شهرستان وارد شد، باغ آنها با مجاورتی که با بقیه باغها داشته آسیبی ندیده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خنداب گفت: با برنامه ریزی که انجام شده انتظار داریم در 9 ماهه سال زکات جمع آوری شده به 400 میلیون تومان برسد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خنداب گفت: در 2 ماهه ابتدای سال مبلغی بالغ بر 100 میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع آوری شده است.
قبلي 1 2 بعدي