وزیر دفاع گفت:حضور هواپیماهای روسی در ایران تصمیم نظام در جهت مقابله با داعش و تروریستها در سوریه بوده است.
موشک "سجیل" توانایی عبور از سامانه "گنبد آهنین" و"پاتریوت" را دارد.