مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنداب گفت: داربستی کردن باغات انگور به دلیل تسهیل در روند مبارزه با آفات و بیماری و کاهش خسارات سرمازدگی منجر به بالا رفتن کیفیت محصول و کاهش هزینه‌های جانبی می‌شود.
مدتی است که کشاورزان شهرستان خنداب به دنبال وعده‌های مسئولان برای دریافت تسهیلات هستند ولی به گفته این کشاورزان هنوز کسی موفق به دریافت تسهیلات نشده، زیرا شرایطی که برای پرداخت در نظر گرفته‌اند به ضرر آنان است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خنداب گفت: به علت کاهش دما در ماه های آبان و دی محصولاتی همانند جو ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمازدگی داشته که منجر به کاهش عملکرد این محصول می شود اما در صورت فراهم شدن شرایط مناسب در فصل بهار بخشی از این خسارت جبران می شود.
بارش دومین برف در بهار ۹۵، باعث کاهش محسوس دما و زمستانی شدن چهره این شهرستان شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنداب گفت: متاسفانه باغات انگور در 25 فروردین ماه بر اثر برودت هوا دچار سرما زدگی شدند، کارشناسان در حال بررسی هستند تا درصد خسارت را مشخص کنند تا کسانی که محصولات کشاورزی خود را بیمه کرده اند از آن بهره مند شوند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنداب از خسارات وارده نسبتا سنگین به باغات میوه در شهرستان خنداب خبر داد