چهارشنبه هفته گذشته، روابط عمومی سپاه پاسداران، از دستگیری یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسد اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) از سوی سازمان اطلاعات سپاه خبر داد.
گفت‌وگو با دو مقام آگاه نشان می‌دهد، بخش عمده تسهیلات 6500 میلیارد تومانی آقای «م ر» تولید کننده لوله پروفیل، متعلق به یک بانک خصوصی است که البته گفته می‌شود این فرد به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.
رئیس بانک صادرات خنداب گفت: مهمترین عامل فساد های مالی در بانک ها عدم نظارت بازرسان و مدیران است.
در طول چند دهه اخیر، افراد دارای نفوذ با پرداخت رشوه و اقداماتی مشابه توانسته اند بر بیت المال چنگ زده و از آن ارتزاق کنند. اما مبارزه با فساد نیز همواره در اولویت برنامه های دستگاه های مختلف در داخل کشور بوده و حتی مجازات اعدام نیز برای برخی از این مجرمان اقتصادی در نظر گرفته شده است.