یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: یکی از مهم‌ترین خطرات پیوستن و اجرای کنوانسیون «پالرمو» برای ایران، استفاده از سیستم نرم‌افزار مالی ساخته شده از سوی آمریکا در حوزه نظام بانکی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه 95 تا پایان سال وجود ندارد، گفت: دولت اگر لایحه چند دوازدهم ندهد مجلس شخصا طرح ارائه ‌می‌کند.
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سخنگوی دولت باید در خصوص ارائه لایحه برجام به مجلس، به قانون اساسی توجه داشته باشد، گفت: نوبخت قانون اساسی را سیاسی تفسیر نکند.