مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنداب گفت: داربستی کردن باغات انگور به دلیل تسهیل در روند مبارزه با آفات و بیماری و کاهش خسارات سرمازدگی منجر به بالا رفتن کیفیت محصول و کاهش هزینه‌های جانبی می‌شود.