امام جمعه شهر خنداب گفت: ایران به عنوان حامی مقاومت و دفاع کننده از مقاومت در مذاکرات در وین شرکت می کند و همان مطلبی که اعتقاد ما هست بیان می شود.
فرماندار شهرستان خنداب در جلسه ستاد برگزاری روز 13 آبان گفت: آمریکا هنوز از حالت درنده خویی و قلدری بیرون نیامده است با این حال روحیه رهبر انقلاب و مردم ایران این است که در برابر هر ظالمی قد علم خواهیم کرد قرار نیست در برابر ظالمان سر خم کنیم.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به سجایای اخلاقی و ویژگی های مدیریتی سردار همدانی گفت:همان شور و حرارت مبارزه با استکبار در دوران جوانی سردار،تا کنون و پس از گذشت سالها از دوران دفاع مقدس همچنان پابرجا بود.