فرماندار شهرستان خنداب با تأکید بر ضرورت مقام‌سازی واحدهای روستایی گفت: ۷۰ درصد از واحدهای روستایی شهرستان خنداب نیاز به مقاوم‌سازی دارد.
فرماندار خنداب گفت: سال قبل در فصل خشک و گرم سال، منابع طبیعی 17 روستای شهرستان خنداب دچار حریق شد که با همکاری مردم روستا مدیریت و اطفاء شدند، بهترین گزینه برای اطفاء حریق، استفاده از جوامع محلی و مشارکت روستائیان است.