امام جمعه شهر جاورسیان گفت: ایجاد معاونت جدیدی به نام «معاونت امداد مستضعفان» یکی از مهم‌ترین اقدامات ساختاری آستان قدس رضوی در راستای محرومیت‌زدایی و توجه به نیازمندان و تسهیل زیارت آنان بوده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان خنداب گفت: نود و هفت نفر از ایتام تحت حمایت کمیته امداد شهرستان در قالب طرح حج فقرا به مدت پنج روز به مشهد مقدس اعزام شدند.