خطیب نماز جمعه خنداب:تحریم و فشار، ناشی از موضوع هسته ای نیست بلکه آنها با هویت مستقل ایران و جمهوری اسلامی که از ایمان و اعتقاد اسلامی منشاء می گیرد وهمچنین با آینده ایران ، ملت و نظام و زیر بار نرفنن آنها مخالفند.
مسئول خندابی که به درخواست مردم جواب مثبت داد و حاضر نشد با عوامل صداو سیما استان مصاحبه نماید
شهید محمدی در سن 17 سالگی ازدواج نمود و دارای یک فرزند به نام محمد گردید که فقط یک بار موفق به دیدن فرزندش شد

دیدار نوروزی مدیر آموزش وپرورش با فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش انجام شد.
بدون شک اگر کولایی به عنوان یک عضو فعال در فتنه 88 بر مسند ریاست دانشگاه تهران که یکی از مهمترین دانشگاه های کشور است تکیه بزند، دولت را با چالش های فراوانی روبه رو خواهد کرد و فرجی دانا نیز در وضعیت نامعلومی قرار می گیرد
آپارتمان نشینی به کلاغ ها هم سرایت کرد
این نوع گیاه ها که در کوهها و صحراها خنداب یافت می شوند خاصیت دارویی بسیاری دارند

هر روز شاهد یک صحنه تلخ در این مسیر هستیم.
مدیرآموزش و پرورش شهرستان خنداب گفت: هم اکنون هشت درصد از مدارس این شهرستان هوشمندسازی شده که این میزان پایین ترین رتبه در بین مدارس استان است.