رییس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تمام نشانه هایی که در فروپاشی کمونیست شاهد بودیم را اینک در غرب مشاهده می کنیم و مردم مصمم تر از گذشته به دنبال تحقق دمکراسی واقعی در جهان هستند.
رئیس آموزش و پرورش خنداب گفت: مجموع نیرویی که ما در 3 دوره تحصیلی نیازمندیم بیش از 100 نیرو است، قرار است که 5 الی 6 نفر در استخدام آموزش و پرورش جذب شوند که تاثیر چندانی در کمبود نیرو در خنداب نخواهد داشت.
فرماندار شهرستان خنداب و برخی از مدیران اجرایی شهرستان نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن جلسات فرمانداری برگزار کردند.
فرماندار شهرستان خنداب گفت: حفظ و احیای منابع طبیعی و زیستی باید به گفتمان غالب فرهنگی در جامعه تبدیل شود و بخش های مختلف این مهم را تکلیف و اولویت بدانند.