امام جمعه شهر جاورسیان گفت: همدردی و همیاری عموم مردم با زلزله‌زدگان کرمانشاه تجلی‌گاه وحدت و همبستگی بین ایرانیان است.
امام جمعه شهر جاورسیان گفت: اربعین و قیام حسینی پیام‌آور ایثارگری و استقامت در راه حق است.
امام جمعه شهر جاورسیان با اشاره به انتصاب استاندار جدید گفت: امید است استاندار جدید توجه ویژه ای به کشاورزی بخش خنداب و قره چای داشته باشند.
امام جمعه شهر جاورسیان گفت: سکوت مجامع بین‌الملل و مدعی حقوق بشر در برابر کشتار مسلمانان میانمار فاجعه است.