خانم مرعشی! اگر این گستاخی هتاکانه و توهین‌آمیز به قوه قضاییه، کلید و اسم رمز یک آشوب جدید و لشکرکشی خیابانی باشد که ظاهراً تدارک دیده‌اید و جهت خلاصی فرزند مجرم خود ممکن است به آن مبادرت ورزید، صادقانه بگویم اشتباه کرده و فریب خورده اید و فتنۀ امریکایی- اسراییلی سال 88..