رئیس کمیته امداد شهرستان خنداب از رشد ۵۶ درصدی پرداخت زکات در شهرستان خنداب خبر داد.
امام جمعه شهر خنداب گفت: در شهرستان خنداب نمونه های بارزی در بحث پرداخت زکات هستند که به لحاظ سرمازدگی و باران شدیدی که بر باغات شهرستان وارد شد، باغ آنها با مجاورتی که با بقیه باغها داشته آسیبی ندیده است.