یکی از دم‌نوش‌های گیاهی بسیار مفید، چنانچه بخور داده شود، سبب جوان‌سازی و رفع چین و چروک‌های پوست صورت می شود.
برای پیشگیری از بروز این عارضه افرادی که در محیط کار با آب سر و کار دارند از دستکش‌های نخی و لاستیکی به این ترتیب که ابتدا دستکش نخی و سپس دستکش لاستیکی را به دست کنند
برای رفع خشکی پوست می توان از راه های متفاوت استفاده کرد. این راه ها می توانند طبیعی یا شیمیای باشند. راه های طبیعی برای درمان هر بیماری اولویت دارند. در اینجا سعی داریم تا تعدادی از راه های طبیعی مناسب برای رفع این مشکل را به شا معرفی کنید