فرماندار شهرستان خنداب در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت: در برخی از روستاها شاهد تعریض معابری هستیم که با توجه به جمعیت و تردد آنها هیچ گونه سنخیتی با هم ندارند.