فرماندار خنداب گفت: امکان سنجی استقرار 2 واحد گلخانه ای در خنداب با یک هزار فرصت شغلی جدید در دستور کار قرار گرفته است.

استفاده از گیاهان آپارتمانی نه تنها زینت بخش خانه است بلکه در هوای آلوده به تصفیه هوای داخل خانه نیز کمک می کند. برخی گیاهان از طریق فتوسنتز، اکسیژن بیشتری وارد فضای خانه می کنند و با جذب گازهای سمی هوای خانه را از هر گونه آلودگی پاک می کنند.

اختلاف بین کشاورزان روستای قشلاق زیبای خنداب روستایی دور افتاده در دل کوه و منابع طبیعی بر سر مالکیت زمین موجب بازداشت تعدادی از روستائیان این روستا شد.